"De Portretkring" is er voor ieder die graag samen tekent en schildert naar portretmodel De groep bestaat uit maximaal 8 personen en deelname per keer is mogelijk .Deelnemers werken in principe zelfstandig, de deelnamekosten zijn € 10,- per keer.

Het is mogelijk dat het gehele blok van 5 bijeenkomsten , of een deel ervan , besteed zal worden aan uitgebreide instructie portrettekenen en/of schilderen door Otto Schilling.  Dit zal ruim van te voren worden meegedeeld. De deelname kosten zullen in dit geval hoger zijn .

De locatie van de bijeenkomsten is Verenigingsgebouw "Het Zaeltje", Hoofmanstraat 12 B , Haarlem.

Data voorjaar 2018 : zaterdagen 27 januari, 10  en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 april 
                          tijd : 13.30 - 16.30

Behalve als deelnemer kan men zich ook opgeven als portret model. Er staat een redelijke vergoeding tegenover.

Neem voor inlichtingen en opgave contact op met Otto Schilling 
023 5323608/06-27363316  ottoschilling@kpnmail.nl