"De Portretkring" is er voor ieder die graag samen tekent en schildert naar portretmodel De groep bestaat uit maximaal 8 personen en deelname per keer is mogelijk . Wij komen bij elkaar , zaterdag om de twee weken, van 13.30 tot 16.30 in "t Zaeltje" Hoofmanstraat 12B, te Haarlem.. Deelnamekosten: € 10,-  per keer.

Data    najaar 2017:    9 en 23 september, 21 oktober, 4 en 18 november 
Data voorjaar 2018 : 20 januari, 3 februari, 10 en 24 maart, 7 april : 

Behalve als deelnemer kan men zich ook opgeven als portret model. Er staat een redelijke vergoeding tegenover.

Neem voor inlichtingen en opgave contact op met Otto Schilling